لوگو دکتر علی الستی
Search
Close this search box.

بایگانی جراحی سینه

افزایش سن بر پروتز سینه
جراحی سینه

نقش و تاثیر افزایش سن بر پروتز سینه

افزایش سن بر پروتز سینه تأثیر مهمی می‌گذارد. با پیشرفت سن، تغییرات طبیعی در بافت‌های پوستی و بافتی صورت می‌گیرد که ممکن است اثرگذار باشد.

ماموپلاستی ورتیکال

ماموپلاستی ورتیکال یک نوع عمل زیبایی است که به منظور کوچک کردن سینه انجام می شود. جراحی زیبایی ترمیمی پستان با کاهش سایز سینه، تناسب